معرفی محصولات

راهنمای جامع علوم هفتم ( سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

۱. راهنمای جامع علوم هفتم : دارای سه بخش می باشد . در بخش اول تمام مطالب ارائه شده در کتاب به صورت پرسش و پاسخ و نکات بیان شده  و همچنین در آن سوالات و نکات تکمیلی نیز ذکر گردیده است . در بخش دوم به پرسش های داخل کتاب درسی از جمله فعالیت ها ، فکر کنید ها ، آزمایش کنید ها و … پاسخی کامل و جامع داده شده است و در بخش سوم هفت نمونه سوال امتحانی ، شامل نمونه سوالات  قسمت های شیمی ، فیزیک ، زمین شناسی و زیست شناسی و همچنین نمونه سوال ترم اول و دوم گنجانده شده است .

photo_2016-08-22_19-58-13

قیمت هر عدد : ۱۸۰۰۰تومان

تخفیف ها :

قیمت ۵ تا ۱۰ عدد : ۱۶۰۰۰تومان

قیمت ۱۱ تا ۳۰ عدد : ۱۴۰۰۰تومان

قیمت ۳۰ عدد و بیشتر : ۱۲۰۰۰تومان

توجه داشته باشید که این مبالغ  شامل هرینه های چاپ و ارسال پستی محصولات است  ؛ لذا خریداران محترم از پرداخت هر گونه وجه ای به مامور پست معاف می باشند .

 

دانلود رایگان فایل نمونه راهنمای جامع علوم هفتم ( فصل های ۱، ۲ و ۸ کتاب درسی ) 

 

 

 

 

 

 

راهنمای جامع علوم هشتم ( سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

۲٫ راهنمای جامع علوم هشتم : دارای سه بخش می باشد . در بخش اول تمام مطالب ارائه شده در کتاب به صورت پرسش و پاسخ و نکات بیان شده  و همچنین در آن سوالات و نکات تکمیلی نیز ذکر گردیده است . در بخش دوم به پرسش های داخل کتاب درسی از جمله فعالیت ها ، فکر کنید ها ، آزمایش کنید ها و … پاسخی کامل و جامع داده شده است و در بخش سوم هفت نمونه سوال امتحانی ، شامل نمونه سوالات  قسمت های شیمی ، فیزیک ، زمین شناسی و زیست شناسی و همچنین نمونه سوال ترم اول و دوم گنجانده شده است .

photo_2016-08-22_19-58-39

قیمت هر عدد : ۱۸۰۰۰تومان

تخفیف ها :

قیمت ۵ تا ۱۰ عدد : ۱۶۰۰۰تومان

قیمت ۱۱ تا ۳۰ عدد : ۱۴۰۰۰تومان

قیمت ۳۰ عدد و بیشتر : ۱۲۰۰۰تومان

توجه داشته باشید که این مبالغ  شامل هرینه های چاپ و ارسال پستی محصولات است  ؛ لذا خریداران محترم از پرداخت هر گونه وجه ای به مامور پست معاف می باشند .

دانلود رایگان فایل نمونه راهنمای جامع علوم هشتم( فصل های ۱ و ۹ کتاب درسی ) 

 

 

 

 

 

 

راهنمای جامع علوم نهم ( سال تحصیلی۹۷-۹۶)

۳٫ راهنمای جامع علوم نهم : دارای سه بخش می باشد . در بخش اول تمام مطالب ارائه شده در کتاب به صورت پرسش و پاسخ و نکات بیان شده  و همچنین در آن سوالات و نکات تکمیلی نیز ذکر گردیده است . در بخش دوم به پرسش های داخل کتاب درسی از جمله فعالیت ها ، فکر کنید ها ، آزمایش کنید ها و … پاسخی کامل و جامع داده شده است و در بخش سوم هفت نمونه سوال امتحانی ، شامل نمونه سوالات  قسمت های شیمی ، فیزیک ، زمین شناسی و زیست شناسی و همچنین نمونه سوال ترم اول و دوم گنجانده شده است .

photo_2016-08-22_19-58-26

قیمت هر عدد : ۱۸۰۰۰تومان

تخفیف ها :

قیمت ۵ تا ۱۰ عدد : ۱۶۰۰۰تومان

قیمت ۱۱ تا ۳۰ عدد : ۱۴۰۰۰تومان

قیمت ۳۰ عدد و بیشتر : ۱۲۰۰۰تومان

توجه داشته باشید که این مبالغ  شامل هرینه های چاپ و ارسال پستی محصولات است  ؛ لذا خریداران محترم از پرداخت هر گونه وجه ای به مامور پست معاف می باشند .

دانلود رایگان فایل نمونه راهنمای جامع علوم نهم ( فصل های ۱ و ۹ کتاب درسی ) 

 

 

 

 

 

 

جزوه علوم هفتم ( سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

۴٫ جزوه های علوم تجربی شامل تمام مطالب ارائه شده در کتاب به صورت پرسش و پاسخ و نکات می باشد و همچنین در آن سوالات و نکات تکمیلی نیز بیان گردیده است . 

photo_2016-08-22_19-58-44

قیمت هر عدد : ۱۵۰۰۰تومان

تخفیف ها :

قیمت ۵ تا ۱۰ عدد : ۱۳۰۰۰تومان

قیمت ۱۱ تا ۳۰ عدد : ۱۲۰۰۰تومان

قیمت ۳۰ عدد و بیشتر : ۱۱۰۰۰تومان

توجه داشته باشید که این مبالغ  شامل هرینه های چاپ و ارسال پستی محصولات است  ؛ لذا خریداران محترم از پرداخت هر گونه وجه ای به مامور پست معاف می باشند .

دانلود رایگان فایل نمونه جزوه علوم هفتم ( فصل های ۱، ۲ و ۸ کتاب درسی ) 

 

 

 

 

 

 

جزوه علوم هشتم ( سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

۵٫ جزوه های علوم تجربی شامل تمام مطالب ارائه شده در کتاب به صورت پرسش و پاسخ و نکات می باشد و همچنین در آن سوالات و نکات تکمیلی نیز بیان گردیده است . 

photo_2016-08-22_19-58-33

قیمت هر عدد : ۱۵۰۰۰تومان

تخفیف ها :

قیمت ۵ تا ۱۰ عدد : ۱۳۰۰۰تومان

قیمت ۱۱ تا ۳۰ عدد : ۱۲۰۰۰تومان

قیمت ۳۰ عدد و بیشتر : ۱۱۰۰۰تومان

توجه داشته باشید که این مبالغ  شامل هرینه های چاپ و ارسال پستی محصولات است  ؛ لذا خریداران محترم از پرداخت هر گونه وجه ای به مامور پست معاف می باشند .

دانلود رایگان فایل نمونه جزوه علوم هشتم ( فصل های ۱و ۹ کتاب درسی ) 

 

 

 

 

 

 

جزوه علوم نهم ( سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

۶٫ جزوه های علوم تجربی شامل تمام مطالب ارائه شده در کتاب به صورت پرسش و پاسخ و نکات می باشد و همچنین در آن سوالات و نکات تکمیلی نیز بیان گردیده است . 

photo_2016-08-22_19-58-20

قیمت هر عدد : ۱۵۰۰۰تومان

تخفیف ها :

قیمت ۵ تا ۱۰ عدد : ۱۳۰۰۰تومان

قیمت ۱۱ تا ۳۰ عدد : ۱۲۰۰۰تومان

قیمت ۳۰ عدد و بیشتر : ۱۱۰۰۰تومان

توجه داشته باشید که این مبالغ  شامل هرینه های چاپ و ارسال پستی محصولات است  ؛ لذا خریداران محترم از پرداخت هر گونه وجه ای به مامور پست معاف می باشند .

دانلود رایگان فایل نمونه جزوه علوم نهم ( فصل های ۱و ۹ کتاب درسی ) 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات در خصوص روش خرید ( کلیک نمایید)

 

 

 

logo31